• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Disclaimer


EUROLEDSTORE (Kamer van Koophandel: 64026655), hierna te noemen EUROLEDSTORE, verleent u hierbij toegang tot www.euroledstore.com ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene af te nemen. EUROLEDSTORE behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

EUROLEDSTORE spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van EUROLEDSTORE.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan EUROLEDSTORE nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij EUROLEDSTORE en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van EUROLEDSTORE, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Nederlands recht

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze site is bedoeld voor mensen die in Nederland wonen en voor bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Bij een woonplaats of vestigingsplaats in het buitenland kunnen andere regels gelden. EUROLEDSTORE is een handelsnaam van de Orangerie Finest Living V.O.F. Zij is geregistreerd onder nummer 64026655 bij de Kamer van Koophandel te Roermond.

SSL certificaat

EUROLEDSTORE hanteert de werking van een versleutelde SSL verbinding, waarbij u dus online beveiligd bent op onze website en dus op uw gemak kunt shoppen en betalen.